Code1

ตัวแทนประกันภัย กรุงไทย - แอกซ่า

วางแผนตอบโจทย์ทุกความต้องการ

ประกันสุขภาพ iHealthy ที่สุดของแผนประกันสุขภาพ
คุ้มครอง ครอบคลุมทุกความต้องการ ทุกที่ ทุกเวลา
ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน
เหมาจ่ายสูงสุดรวมทุกความคุ้มครอง ไม่เกิน 100 ล้านบาท
VDO
VDO2
VDO2


ขอรับข้อมูลเพิ่มเติม
หรือ
สมัครเป็นตัวแทน
ลงทะเบียนฟรี
Code2

ลงทะเบียนวันนี้ 1251
Copyright @ takecaremoney 2020